Ondernemersnetwerk
Vrouwen in Zaken

Ondernemersnetwerk ViZ heeft als doel het netwerken en de samenwerking tussen vrouwelijke ondernemers op het platteland te stimuleren door met elkaar een platform te creëren waar op informele wijze contacten kunnen worden gelegd.

We zijn een actieve vereniging en organiseren jaarlijks een vijftal bijeenkomsten en/of activiteiten voor vrouwelijke ondernemers. Op de agenda kunt u kijken op welke data er bijeenkomsten  gepland staan.

Op deze site kunt u informatie vinden over het hoe en waarom van dit netwerk, hoe u lid kunt worden van ondernemersnetwerk ViZ en de samenstelling van het bestuur.

Tevens vindt u een ledenlijst met eventueel een link naar het desbetreffende bedrijf, zoals eerder genoemd de agenda voor de komende periode en de sponsoren die geholpen hebben om dit initiatief op poten te zetten.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u dit via het contactformulier kenbaar maken.

 

 

Aanmelden lidmaatschap

U kunt zich hier aanmelden bij ViZ Ondernemersnetwerk. Aanmelden