Wie zijn wij?

Wij zijn een groep enthousiaste vrouwelijke ondernemers die met dit netwerk elkaar willen helpen en ondersteunen.

In de huidige ondernemersnetwerken blijven de vrouwen in de minderheid waardoor zij vaak onterecht onderbelicht en op de achtergrond blijven. Met een netwerk voor vrouwelijke ondernemers wordt aangesloten bij een vrouwelijke manier van netwerken en zaken doen. Tevens is er in een dergelijk netwerk meer ruimte voor aandachtsgebieden die vrouwen belangrijk vinden. We willen als initiatiefnemers en ondernemers op het platteland de bedrijvigheid hier versterken. Het initiatief is gestart in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel, maar uiteraard zijn onderneemster uit omliggende gemeentes ook van harte welkom.

Doel

Ondernemersnetwerk Vrouwen in Zaken heeft als doel het netwerken en de samenwerking tussen vrouwelijke ondernemers te stimuleren door met elkaar een platform te creëren waar op informele wijze contacten kunnen worden gelegd, kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld en kennis cq informatie van externen kan worden ingebracht dan wel dat een collectieve vraag van leden aan een kennisinstelling kan worden voorgelegd.

Activiteiten

Jaarlijks wordt er een vijftal bijeenkomsten/activiteiten georganiseerd. Dit gebeurt afwisselend op een woensdag of donderdag  in de maanden september, november, januari, maart en mei. (de dag in mei kan eventueel wisselen i.v.m. een uitje).
De bijeenkomsten/ activiteiten kunnen bestaan uit thema-avonden, bedrijfsbezoeken of een sociëteitsavond op diverse locaties.
Voor de komende periode kunt u de activiteiten vinden in de agenda.

Lidmaatschap

U kunt lid worden van onze vereniging als u zelfstandig ondernemer bent (alleen of wel met een partner) of als u vrijgevestigd bent.
Het lidmaatschap is op naam en niet overdraagbaar.
De kosten bedragen € 185,00 per jaar. Dit bedrag wordt via een automatisch incasso een maal per jaar van uw bankrekening afgeschreven.
Voor eventueel extra bijeenkomsten of een uitje kan een extra bijdrage worden gevraagd.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 tot 5 leden. Indien nodig kan er een commissie worden samengesteld om activiteiten of een uitje te organiseren.

Voorzitter
Emmie Soepboer (Balans Massages)

Secretaris
Baukje Hiemstra (Kooi Advocaten)

Penningmeester
Katarina Hoornveld (DVEN Accountants)

Bestuurslid
Moniek Bremer (Moniek Bremer makelaardij)

Bestuurslid
Ymkje de Vries (Kies Koers)

Klik hier voor de ledenlijst »