Bijeenkomst 18 maart 2010

Na te hebben genoten van een heerlijk buffet volgde er een korte ledenvergadering. Na een pauze vertelde gedeputeerde Jannewietske de Vries een en ander over het verloop van haar carrière en over het belang van een goed netwerk.