29 januari 2019 -VIZ/CC de Wâlden in het Maximacentrum Burgum